Finansiering og kapitalsøgning

Oversigt over køberprofiler

Industrielle købere

Ofte virksomheder, der kan opnå synergier og som branchemæssigt ligger tæt på virksomheden, de ønsker at købe. Disse virksomheder har typisk gode muligheder for at få et virksomhedskøb finansieret. Ligesom de ofte er klar til at give en god pris for virksomheden.

Private købere

Købere som ønsker at blive selvstændige. Der er følgende modeller:

  • MBI (en udefra, der køber sig ind i en virksomhed).
  • MBO (en ansat, der ønsker at købe ejeren ud).

Den private køber kan have sværere ved at få finansieret et virksomhedskøb (her ses dog fremgang siden 2016). Der findes forskellige modeller til løsning af finansieringen (bl.a. også A- B-aktiemodellen). Vær opmærksom på at få en god revisor med, så man finder den bedste løsning.

Finansielle købere

Investorer og kapitalfonde. Her er der ofte hovedfokus på udviklings- og indtjeningspotentialet. Investorerne har ofte også den nødvendige kapital til rådighed.

Oversigt over finansieringsmuligheder

Vækstfonden

Bankerne er i dag stadig lidt tilbageholdende når det gælder udlån til virksomhedskøb. Men nævn også Vækstfonden for din bank, når du vil tale finansiering af et virksomhedskøb.

Vækstfonden tilbyder en række låne- og finansieringsløsninger til vækst: Vækstlån på min. 1,0 mio. kr. Vækstkaution, med kaution for op til 2,0 mio. kr. Finansieringsinstituttet får herved sikret op til 75% af sit udlån til fx et virksomhedskøb. Se mere på eifo.dk

Investorer

Der er pengestærke investorer, der ønsker at købe sig ind i danske virksomheder. På bl.a. www.match-online.dk søger en række investorer projekter, som de kan gå ind i med penge. På aktiveejere.dk findes også mange business-angels, som også søger projekter at investere i. Det er også muligt af få kapital til virksomhedskøb via www.flexfunding.dk

Sælgerfinansiering

Det er blevet mere og mere almindeligt, at virksomhedssælger deltager i finansieringen og hermed udskyder dele af betalingen til senere.

Kapitalfonde

Der findes flere kapitalfonde, der ønsker at investere i mindre virksomheder.

Leasing

En udvej ved afslag på finansiering. Der er eksempler på, at en virksomhedssælger leaser aktiver og aktiviteter i sin virksomhed ud til en køber/leasingtager. Dette er en mulighed, når der er en kompetent køber, der ikke kan fremskaffe den nødvendige kapital, og der hvor alternativet til leasingmodellen for sælger/leasinggiver er et meget utilfredsstillende salg eller en kontrolleret lukning af virksomheden.

 

 

 

Kontakt Dansk Firma Børs

Dansk Firma Børs tilbyder kvalificeret og seriøs hjælp til virksomheder, der vil sælge, salgsmodne eller købe en virksomhed. Med partnere fordelt på Sjælland, Fyn og Jylland er vi landsdækkende.

GUNNAR CARLSEN

Dansk Firma Børs Jylland / Fyn

+45 4018 9299

gc@danskfirmabors.dk

LARS PIO

Dansk Firma Børs  København - Sjælland &  Øerne

+45 2220 4807

lp@danskfirmabors.dk

ANDERS FISKER

Dansk Firma Børs Nordsjælland - Sjælland & Øerne

+45 2970 0050

af@danskfirmabors.dk

Få en snak med os - Gratis og uforpligtende

Lad os tage en samtale og se på mulighederne.

Skriv navn, adresse, mail og telefonnummer, og gerne et tidspunkt hvor vi kan træffe dig.
Vi vil gerne være forberedt til vores første og helt uforpligtende samtale. Du kan hjælpe os med virksomhedens navn, CVR-nummer.